Hastane Bilgi Formları -2

 Kalp Damar Cerrahisi Bilgi Formları

 

KALP DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ HASTA GİRİŞİM VE İŞLEM KODLAMA FORMU 
PERFÜZYON KAYIT KARTI FORMU 
PERFÜZYON SARF MALZEME FORMU 

 

TRANSTORASİK EKOKARDİYOGRAFİ RAPORU
KALP KATERİLİZASYONU HASTANIN HEMŞİRELİK SÜRECİ
ANGİO ÜNİTESİ TEKNİSYEN HASTA TAKİP FORMU 
KORONER ANGİOGRAFİ RAPORU
EFOR TESTİ RANDEVU KARTI

 

POLİKLİNİK DEZENFEKSİYON TAKİP FORMU  
PSİKİYATRİK ÇALIŞMALAR  MMPI RAPORU
KEMİK DANSİTOMETRİSİ  FORMU
SPİRAL TAKILAN KADINLARIN TAKİP FORMU 
ENDOKRİNOLOJİ ve METABOLİZMA HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ
TRANSTORASİK EKOKARDİYOGRAFİ RAPORU
BPH FORMU ( ÜROLOJİ )
ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI POLİKNİĞİ HASTA TAKİP FORMU 
SİLAH RUHSATI İÇİN BAŞVURAN OLGULARIN SOSYODEMOGRAFİK VERİ TOPLAMA FORMU
PSİKİYATRI KONSÜLTASYON FORMU 
HASTA YÖNLENDİRME FİŞİ

 

KAN VE KAN BİLEŞEN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU
ENDOSKOPİ ÜNİTESİ KOLONOSKOPİ 
ENDOSKOPİ ÜNİTESİ ÖZOFOGOSKOP – GASROSKOPİ 
ENDOSKOPİ ÜNİTESİ DEZENFEKSİYON TAKİP FORMU  
PATOLOJİ İSTEK FORMU 
İLAÇ UYGULAMALARINDA İSTENMEYEN DURUM BİLDİRİM FORMU 

 

LABORATUAR DEZENFEKSİYON TAKİP FORMU  
POCTT CİHAZI DOĞRULAMA FORMU  
ACİL OLARAK BİLDİRİLMESİ GEREKEN KRİTİK TEST DEĞERLENDİRME FORMU
DIŞ KALİTE KONTROL DEĞERLENDİRME FORMU 
NUMUNE KABUL  / RED KRİTERLERİ FORMU 
PANİK DEĞER BİLDİRİM FORMU 
EKSTERNAL KALİTE KONTROL DEĞERLENDİRME FORMU 
Onkoloji Bilgi Formları

 

KAN TABLOSU FORMU 
KEMOTERAPİ TAKİP FORMU 
HASTA TAKİP FORMU -2-
HASTA TAKİP FORMU -1-
Eczane Bilgi Formları

 

İLAÇ BİLGİLENDİRME FORMU 
ECZANE ALKOL HAZIRLAMA TAKİP FORMU 
KIRMIZI REÇETEYE TABİ İLAÇLARIN LİSTESİ 
İLAÇ İMHA TUTANAĞI 

One thought on “Hastane Bilgi Formları -2

Bir cevap yazın