Hastane Onam Formları

MEME HASTALIKLARI AMELİYAT İZİN FORMU 
AMELİYAT SONRASI FITIK AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU 
LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU 
ÖZEFAGUS – MİDE AMELİYATLARI BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU 
TROİDEKTOMİ BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU
ANAL EKSPLOR AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
ANAL FİSSÜR AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU 
PERİANAL FİSTÜL AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
FLEKSİBL REKTOSİGMOİDOSKOPİ AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
GASTROSKOPİ ve DİLATASYON BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU 
HEMOROİDEKTOMİ AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
İLESU AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
İLEOSTOMİ AMELİYATI  BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU 
KESİ FITIĞI KARIN İÇİ KİTLE (ENDOMETRİOZİS) AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
KOLON TM HASTALIĞI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
KOLONOSKOPİ VE POLİPEKTOMİ HASTALIĞI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU 
LONGO AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
REKTUM TM AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
REKTUM TM KOLONOSTOPİ  AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU 
REKTUM TM LAR GENEL   AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
REKTUM TM MİLES GENEL AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
SAĞ KOLON TM AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
SOL  KOLON TM AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Çocuk Servisi Onam Formları

ÇOCUK SERVİSİ KLİNİĞİ APPENDİSİT AMELİYATI ( APPENDEKTOMİ ) BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAMI 
ÇOCUK CERRAHİSİ KLİNİĞİ HİPOSPADİAS ( PEYGAMBER SÜNNETİ ) BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAMI
ÇOCUK CERRAHSİ KLİNİĞİ İNGUİNAL ( KASIK FIRTIĞI ) BİLGİLENDİRLMİŞ ONAM FORMU 
ÇOCUK CERRAHİSİ KLİNİĞİ FİMOZİS ( SÜNNET ) BİLGİLENDİRLMİŞ ONAM FORMU 

Kardiyoloji Servisi Onam Formları

KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ FİBRİNOLİTİK TEDAVİ ( PIHTI ERİTİCİ TEDAVİ) İÇİN HASTALARIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU 
KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ GEÇİCİ KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU 
KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ KALICI KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU 
KALP KATETERİZASYONU VE ANJİYOGRAFİ İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM BELGESİ
KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ KORONER GİRİŞİMLER ( KORONER BALON VE STEND TEDAVİSİ ) İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAMI 
KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ PERİFERİK ARTER HASTLIĞININ GİRİŞİMSEL ( BALON VE STENT İLE ) TEDAVİSİ İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU 
KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ KORONER YOĞUN BAKIM BİRİMNDE UYGULANMASI OLASI TEDAVİ VE GİRİŞİMLER İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU 
KORONER ARTER BYPASS GREFT İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU 
KONGENİTAL ( DOĞUŞTAN GELEN ) KALP AMELİYATI İÇİN ONAM FORMU 
VARİKÖZ VEN CERRAHİSİ İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU 
HEMODİYALİZ İŞLEMİ İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU 
AORT KAPAK REPLASMANI İLE OLAN YA DA OLMAYAN ÇIKAN AORTA/ARCUS AORTA REPLASMANI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU
EMBOLEKTOMİ İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU
FEMORO-POPLİTEAL BYPASS İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU
HEMODİYALİZ AMAÇLI OLUŞTURULAN A-V FİSTÜLLER İÇİN
İNFRARENAL ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMASI AORTAİLİAK ve AORTAFEMORAL LEZYONLAR İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU
AORTO(Bİ)FEMORAL/AORTO(Bİ)İLİAK BYPASS İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU
AORT/MİTRAL KAPAK REPLASMAN/ONARIM CERRAHİSİ İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU
KAROTİS ENDARTEREKTOMİ İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU
KALP KAPAKLARININ DEĞİŞİM/ONARIM CERRAHİSİ İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU
KONGENİTAL (DOĞUŞTAN GELEN) KALP AMELİYATI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU
PERİFERİK VASKÜLER GİRİŞİMLER İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU
STERNUM FİKSASYONU AMELİYATI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU
ENDOVASKÜLER PROSEDÜRLER İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU
ÇOCUK KALP AMELİYATLARI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ(ONAM)FORMU
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ AYDINLATIŞMIŞ ONAM FORMU 

Doğum Servisi Onam Formları

AMELİYAT İLE DOĞUM ( SEZARYEN)
GEBELİK TAKİBİ
JİNEKOLOJİK ONKOLOJİK CERRAHİ GİRİŞİMLER
DIŞ GEBELİK AMELİYATI 
TANISAL RAHİM İÇİ GİRİŞİM ( KÜRTAJ)
YUMURTALIK HASTALIKLARI CERRAHİ TEDAVİSİ ( YUMURTALIK KİSTİ, ENDOMETRİOZ , YUMURTALIK İYİ HUYLU KİTLELERİ)
YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ VE KISIRLIK ( İNFERTİLİTE ) TEDAVİLERİ
RAHİM ALINMA AMELİYATI ( HİSTEREKTOMİ) VE EK OLARAK YUMURTALIK VE TÜPLERİN İKİ TARAFLI ÇIKARTILMASI ( SALPİNGOOFEREKTOMİ)
TANISAL ERKEN GEBELİK GİRİŞİMLERİ
RAHİMDE MYOM ALINMASI ( MYOMEKTOMİ )
RAHİM AĞZI ÇIKARILMASI  ( KONİZASYON – LEEP)
TANISAL / GİRİŞİMLER  (DİAGNOSTİK / OPERATİF ) LAPOROSKOPİ
TANISAL / GİRİŞİMLER ( DİAGNOSTİK / OPERATİK ) HİSTERESKOPİ
ÜROJİNEKOLOJİK CERRAHİ GİRİŞİMLER 

KBB Servisi Onam Formları

TONSİLEKTOMİ VE ADENOİDEKTOMİ AMELİYATI OLAN HASTALAR İÇİN ONAM FORMU 
ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ HASTA ONAM FORMU 
BOYUNDA KİTLE EKSİZONU HASTA ONAM FORMU 
GENİZ ETİ/BADEMCİK ALINMASI / KULAK ZARINA TÜP YERLEŞTİRİLMESİ BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU 
HORLAMA / UYKU APNESİ CERRAHİSİ
İNFERİOR KONKA RADYOCERRAHİSİ HASTA ONAM FORMU 
LARENJEKTOMİ / BOYUN DİSEKSİYONU HASTA ONAM FORMU 
MASTOİDEKTOMİ – TİMPANOPLASTİ
PARODİTEKTOMİ HASTA ONAM FORMU 
SEPTOPLASTİ – RİNOPLASTİ HASTA ONAM FORMU 
STAPEDEKTOMİ HASTA ONAM FORMU 
SUBMANDİBULER GLAND EKSİZYONU HASTA ONAM FORMU 
SÜSPANSİYON LARİNGOSKOPİ HASTA ONAM FORMU 
TİMPANOPLASTİ HASTA ONAM FORMU 
YUMUŞAK DAMAK RADYOCERRAHİSİ ( SOMNOPLASTİ) HASTA ONAM FORMU 
YÜZ VE BOYUN EKSİZYONEL BİYOPSİ HASTA ONAM FORMU 
KULAK YIKAMA BİLGİLENDİRME FORMU 

Göz Servisi Onam Formları

KATARAK ( Fakoemülsifikasyon ) AMELİYAT AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU 
TARSORAFİ ( Kapakların Dikilmesi ) AMELİYATI İÇİN AYDINLATIŞMIŞ ONAM FORMU
GLOKOM CERRAHİSİ İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
KAPAK AMELİYATI İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU 
PTERİJİUM ONAM FORMU 
TIBBI VE CERRAHİ MÜDAHALELER İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU 

Üroloji Servisi Onam Formları

MESANE TÜMÖRÜ – TURM ( TRANSÜRETRAL MESANE TÜMÖR REZEKSİYONU) HASTA BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU 
NEFREKTOMİ AMELİYATI ( BÖBREĞİN BİR KISMININ VEYA TAMAMININ ÇIKARILMASI ) İÇİN HASTA ONAM FORMU 
SUPRAPUBİK SİSTOSTOMİ KONULMASI İÇİN HASTA BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU 
RADİKAL ORŞİEKTOMİ İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME ONAM FORMU 
PROSTATTEKTOMİ-TURP ( TRANSÜRETRAL PROSTAT REZEKSİYON) VE AÇIK PROSTAT AMELİYATI İÇİN HASTA ONAM FORMU 
HİDROSELEKTOMİ
 İNTRAVEZİKAL ( MESANE İÇİNE ) BACİLLUS CALMETTE GUERİN ( BCG ) İMMÜNOTERAPİSİ 
MESANE TAŞI KIRILMASI  
SÜNNET 
ÜRETERORENOSKOPİ 
HİPOSPADİAS ONARIMI 
VARİKOSELEKTOMİ 
ORŞİOPEKSİ (TESTİSİN İNDİRİLMESİ)  
İNTERNAL ÜRETROTOMİ 
ÜRETEROLİTOTOMİ ( AÇIK ) 

Beyin Cerrahi Servisi Bilgi Formları

LOMBER OMURGA AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU 
RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KİTLE EKSİZYONU AMELİYATI İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU (PLASTİK CERRAHİ)
LOMBER PONKSİYON HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU
VENTRİKÜLO PERİTONEL ŞANTLAMA AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU 
SUPRATENTORİAL TÜMÖR ÇIKARTILMASI AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU 
SPİNAL TÜMÖR   AMELİYATI  AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU 
SERVİKAL STENOZ  AMELİYATI  AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU 
SERVİKAL FORAMİNOTOMİ AMELİYATI  AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU 
PİTÜİTER BÖLGE TÜMÖRLERİNİN TRANSSFENOİDAL YOLLA ENDOSKOPİK ÇIKARTILMASI AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU  
PİTÜİTER ( HİPOFİZ ) BEZİ TÜMÖRLERİNİN TRANSSFENOİDAL  YOLLA ÇIKARTILMASI AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM                                                                                      
PERİFERİK SİNİR SIKIŞMASI HASTALIĞI AMELİYATI  AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU 
PERİFERİK SİNİR AMELİYATI  AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU 
PARKİNSON  HASTALIĞI  AMELİYATI  AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU 
KRANİOSİNESTOZ AMELİYATI  AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU 
KAFA TABANI PATOLOJİLERİ AMELİYATLARI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU 
KAFA İÇİ HEMATOM BOŞALTILMASI AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
İNFRATENTORİAL TÜMÖR ÇIKARTILMASI AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU 
HAREKET BOZUKLUKLARI  AMELİYATI  AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU 
EPİLEPSİ  AMELİYATI  AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
ANTERİOR SERVİKAL DİSKEKTOMİ AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU 
AĞRI TEDAVİSİ  AMELİYATI  AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU 
BEYİN DAMAR MALFORMASYONU AMELİYATLARI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU 
BEYİN DAMAR ANEVRİZMASI  AMELİYATLARI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU 
ANTERİOR SERVİKAL DİSKEKTOMİ AMELİYATI ( FÜZYON İLE ) AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU 
ANTERİOR SERVİKAL DİSKEKTOMİ AMELİYATI ( FÜZYON / FİKSASYON İLE ) AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU 
DOĞUMSAL HAT GELİŞİMİ ANORMALLERİ ( DOHGA) AMELİYATI  AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU 
ÇÖKME KIRIĞI HASARLI AMELİYATI AYDINLATIŞMIŞ ONAM FORMU 
BEYNİN HASARLI KISMININ ÇIKARTILMASI AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU 

8 thoughts on “Hastane Onam Formları

  1. Kolay gelsin. Hasta onam formuna ihtoyacim var’ ilgilenirseniz sevinirim…
    Tesekkurler
    GASTROSKOPİ ve DİLATASYON BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

  2. merhaba ameliyat olmak mutlak en son çözüm olarak önerilmektedir fakat o zaman kadar hasta ameliyatsız tedavi yöntemlerini bulmakla yükümlüdür onun için size bioelektro masajı öneririm ve gerçekten mükemmel sonuçlar veren bir yöntem parkinson-diabetik nöropati-bel boyun fıtığı gibi her türlü sorunlara kesin çözüm ameiyatsız ve ilaçsız lütfen inceleyin. http://www.bioelektromasaj.com

  3. hastanede kalitedeyim dogum servisi onam formlarınızı görmek istiyorum yollarmısınız?

  4. İyi günler listelediğiniz tüm onam formlarına
    acil ihtiyacım var ilgilenirseniz sevinirim teşekkürler.

Bir cevap yazın