Sağlık Kodlama Referans Sunucusu

Sağlık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS) ile, Türkiye sağlık sisteminin izlenebilir, ölçülebilir ve daha kolay yönetilebilir bir yapıya kavuşturulması için ihtiyaç duyulan, Sağlık Bilgi Sistemi standartlarının mevcutları bir araya getirilmektedir. Sağlık Kodlama Referans Sunucusu bundan sonra geliştirilecek olan standartları da bünyesine dâhil edecek ve bu standartları ilgili tüm kullanıcıların kolay erişebilmesi için açık teknoloji standartları(XML) ile paylaşacak bir platformdur.

SKRS aşağıda belirtilen sistemleri kapsamaktadır:

? Tanı Sınıflama Sistemi (ICD?10)
? Tanı Sınıflama Sistemi (ICPC2)
? İlaç ve İlaç Sınıfları Kodlama Sistemi (ATC)
? Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Kodları
? Klinik Kodları
? Branş Kodları
? Sağlık Kurumu Kodları
? Adres Kodları
? Aşı Listesi
? Aşı Takvimi Değerleri Listesi
? Meslek Grupları Listesi
? Parametreler Listesi
? Bebek İzlem Listesi
? Gebe İzlem Listesi
? Çocuk İzlem Listesi
? Persentil Değerleri Listesi
? Olası Tanı Kriterleri
? Enfeksiyon Etkenleri Tanı Kriterleri
? Tümör Yerleri
? Kesin Tanı Kriterleri
? Histoloji Kodları
? Doktor Bilgi Bankası
? Sözlük Veri Kapsamı Alan Kodları

Sağlık Kurumlarının vermiş oldukları hizmetlerin E-sağlık projesi kapsamında sisteme kaydedilebilmesi için Sağlık Kodlama Referans Sunucusundaki ilgili cevap değerlerini belirleyerek bu kodların SağlıkNET?e veri gönderilirken kullanılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Sağlık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS) ve Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (USVS) İlişkisi

Ulusal Sağlık Veri Sözlüğünde, tanımlanan her bir veri elemanının veri kapsamında bir kodlama veya sınıflamaya ihtiyaç varsa, bu kodlar veri elemanı tanımında yer alan ?SKRS Sistem Kodu? değeri kullanılarak SKRS?den sorgulanmak suretiyle elde edilebilir. Örneğin, ?Rapor Türü? veri elemanı için SKRS Sistem Kodu, 5e826ca7-ff8e-492a-820b-1dd76230b2e3 olarak tanımlanmıştır. Bu SKRS Sistem Kodu kullanarak SKRS web servislerinden,?Rapor Türü? ne ait veri kapsam alanı değerleri alınabilmektedir.

Bir cevap yazın