Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (USVS)

Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (USVS), Ülkemizdeki sağlık kurumlarında kullanılmakta olan, hastane bilgi sistemlerinin referans olarak kullanacağı bir sözlük çalışmasıdır. Sözlük, farklı kategorilerde veri kümelerinin olduğu hiyerarşik terimler ve bu terimler arası ilişkilerden oluşmaktadır. Bununla birlikte USVS, bir veri sözlüğü niteliği taşımayan; ancak Sağlık Kodlama referans Sunucusu (SKRS) bünyesinde yer alacak ve yine ülke çapında referans olarak kullanılacak olan kodlama ve sınıflandırma sistemlerinin tanımlarını da barındırmaktadır.

Veri sözlüğü, sağlık kurumlarından verilerin belirlenmiş standartlar doğrultusunda toplanmasını, analizini ve değerlendirilmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda, sahadan sağlık verisi toplama konusunda verimi artıracak, tekrarlanan ve hatalı verileri azaltacak ve toplanan verinin amacına daha uygun bir şekilde kullanılmasına imkân tanıyacaktır.

Proje; Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülmüş, Bakanlığımıza bağlı diğer birimler de USVS?yi oluşturmada katkıda bulunmuşlardır. Ancak bu noktadan sonra sözlüğün geliştirilmesi ve güncel tutulması tamamen icracı birimlerin sorumluluğunda olacak, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ise koordinasyon görevi üstlenecektir.

MSVS-USVS Çalıştayı Toplantısında yapılan USVS Sunumu için buraya tıklayınız.

Ulusal sağlık Veri Sözlüğü Sürüm 1.0 indirmek için buraya tıklayınız.

USVS ile ilgili şimdiye kadar yayınlanan raporlar için buraya tıklayınız.

Bir cevap yazın