Sağlık Net Kısaltmaları ve açıklamaları

Sağlık Net Kısaltmaları ve açıklamaları

USVS: Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü

SBRS: Sağlık Bilgi Referans Sunucusu

AHBS: Aile Hekimliği Bilgi Sistemi

MSVS: Minimum Sağlık Veri Setleri

SBRS: Sağlık Bilgi Referans Sistemi

ÇKYS: Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi

TSİM: Temel Sağlık İstatistikleri Modülü

BİDB: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

KDS: Karar Destek Sistemi

TDMS: Tek Düzen Muhasebe Sistemi

SBİBS: Sağlık Bakanlığı İhale Bilgi Sistemi

TCMKS: Tıbbi Cihaz ve Malzeme Kayıt Sistemi

ESK: Elektronik Sağlık Kaydı

HBF: Hastane Bilgi Formları

PDF: Performans Değerlendirme Formları

ETP: Evrak Takip Programı

DBB: Doktor Bilgi Bankası

YKBS: Yeşil Kart Bilgi Sistemi

PTS: Performans Takip Sistemi

HTS: Hasta Takip Sistemi

Bir cevap yazın