Atatürk Çay Ve Bahçe Kül. Araş.Müd. Telefonu, Fax, Adresi, E-posta Adresi

Teşekkülün Kuruluş Yasası ile belirlenen genel görevlerine paralel olarak tarım, teknoloji, kimya ve biyokimya, pazara hazırlama ve tarımsal ekonomi konularında temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, diğer çay üretici ülkelerdeki gelişmelerin ve Enstitü tarafından yürütülen araştırmalardan elde edilen sonuçların, ilgili daireler ve kuruluşlarca uygulamaya konulma¬sını temin etmek amacıyla gerekli faaliyetlerde bulunmaktır.

Bir cevap yazın