Dosya ve Klasör işlemleri Kes ,Kopyala, Yapıştır

uses shellapi

function movefolder(xvon,zielfolder: String): boolean;
var fos: TSHFileOpStruct;
begin
ZeroMemory(@fos, SizeOf(fos));
with fos do begin
wFunc := FO_MOVE;
fFlags := FOF_FILESONLY;
pFrom := PChar(xvon+#0);
pTo := PChar(zielfolder)
end;
Result:=(0=ShFileOperation(fos));
end;
function copyfolder(xvon,zielfolder: String): boolean;
var fos: TSHFileOpStruct;
begin
ZeroMemory(@fos, SizeOf(fos));
with fos do begin
wFunc := FO_COPY;
fFlags := FOF_FILESONLY;
pFrom := PChar(xvon+#0);
pTo := PChar(zielfolder)
end;
Result:=(0=ShFileOperation(fos));
end;

function delfolder(dir: String): boolean;
var fos: TSHFileOpStruct;
begin
ZeroMemory(@fos, SizeOf(fos));
with fos do begin
wFunc := FO_DELETE;
fFlags := FOF_SILENT or FOF_NOCONFIRMATION;
pFrom := PChar(dir+#0);
end;
Result:=(0=ShFileOperation(fos));
end;

// Kullanımı
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
{‘D:\download’ -> ‘E:\’}
if copydir(‘c:\deneme,’e:\’) then
begin
ShowMessage(‘Kopyalama basarili’);
end;

Etiketler : Delphide kes kopyala yapıştır , delphide klasör işlemleri , delphide dosya işlemleri, delphide dosya kesme, delphide dosya kopyalama, delphide dosya yapıştırma

administrator2009-08-24 00:40:53

One thought on “Dosya ve Klasör işlemleri Kes ,Kopyala, Yapıştır

  1. “düzeltme” : copydir değil copyfolder olacak tıkladığımızda çalışacak kodun hali.

    windows7 de ve xp de denenmiştir kod çalışmakta….

Bir cevap yazın