Kooperatif Otomasyonu

KOOPERATİF OTOMASYONU

İnşaat kooperatifleri için hazırlanmış, kooperatiflerin üye kayıt ve üye aidatlarının takip edilebildiği, çalıştırılan işçilerin ve işçilere yapılacak olan ödemelerin takip edilebildiği ayrıca inşaatlarla ilgili tüm satınalma ve ödemelerin kaydedilip raporlanabildiği bir otomasyondur.

Genel Özellikleri:

–          Üye kayıtları ,üye aidatlarının takibi ve raporlanması

–          Hazirun listesi, PTT listesi ve Yıllık cetvelerin alınması

–          Firma, Malzeme ve Satınalma ve ödeme takipleri ve döküm işlemleri

–          Personel maaş ve ödeme takipleri

–          Ödeme ve tahsilatlara ilişkin Çek ve senet takip işlemleri

–          Kullanıcı tanımlamaları ve yetkilendirmeler yapılabilmektedir.

–          Paradox  veri tabanı ile ucuz maliyet

–          Veri  yedekleme özelliği

Bir cevap yazın