Medula Hemodiyaliz Raporu Sorgulama Delphi Kodları (RaporOkuRaporTakipNodanDVO)

Öncelikle projenize File ? New -Other menüsünden Web Services sekmesinden WSDL İmporter seçerek açılan ekrana Medula RaporIslemleri web servisinin linkini yapıştırıyoruz. Next i tıklayıp işlemi tamamlıyoruz. RaporIslemleri1 uniti projemize ekleniyor. bu aşamadan sonra aşağıdaki kod ile sorguyu tamamlayabilirsiniz.

Formumuza Komponent çubuğu web servis sekmesinden SOAP nesnesi ekliyoruz. Nesne ismi (Name) kodumuzda Yardımcı olarak değiştirilmiş.

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
raporbul  : RaporOkuRaporTakipNodanDVO;
sonuc  : RaporIslemleri;
cevap    : RaporCevapDVO;
tus:integer;
fiyat1:string;
s,ii,k:integer;

begin

YARDIMCI.HTTPWebNode.UserName:=’tesis kodu’;
YARDIMCI.HTTPWebNode.Password:=’tesis şifresi’;

raporbul:=RaporOkuRaporTakipNodanDVO.Create;
raporbul.kullaniciTesisKodu:=StrToInt(‘tesis kodu’);
raporbul.raporTakipNo:=edit2.Text;

sonuc:=GetRaporIslemleri(false,”,YARDIMCI);
cevap:=sonuc.raporBilgisiBulRaporTakipNodan(raporbul);
memo2.Lines.Clear;
memo2.lines.Add(‘Takip NO– ‘+inttostr(cevap.raporTakipNo));
memo2.Lines.Add(‘Baş Tarihi– ‘+cevap.tedaviRapor.raporDVO.baslangicTarihi);
memo2.Lines.Add(‘Bit Tarihi– ‘+cevap.tedaviRapor.raporDVO.bitisTarihi);
memo2.Lines.Add(‘Durum– ‘+cevap.tedaviRapor.raporDVO.durum);
memo2.Lines.Add(‘Düzenleme Turu– ‘+cevap.tedaviRapor.raporDVO.duzenlemeTuru);
memo2.Lines.Add(‘Protokol NO– ‘+cevap.tedaviRapor.raporDVO.protokolNo);
memo2.Lines.Add(‘Protokol Tarihi– ‘+cevap.tedaviRapor.raporDVO.protokolTarihi);
memo2.Lines.Add(‘Turu– ‘+cevap.tedaviRapor.raporDVO.turu);
memo2.Lines.Add(‘Rapor NO– ‘+cevap.tedaviRapor.raporDVO.raporBilgisi.no);
memo2.Lines.Add(‘Tarih– ‘+cevap.tedaviRapor.raporDVO.raporBilgisi.tarih);
memo2.Lines.Add(‘TC NO– ‘+cevap.tedaviRapor.raporDVO.hakSahibi.tckimlikNo);
memo2.Lines.Add(cevap.tedaviRapor.raporDVO.hakSahibi.adi);
memo2.Lines.Add(cevap.tedaviRapor.raporDVO.hakSahibi.soyadi);
memo2.Lines.Add(cevap.tedaviRapor.raporDVO.klinikTani);

end;
end.

Bir cevap yazın