Periyodik Cetvel, Periyodik Cetvelin Özellikleri

Periyodik Cetvel, Periyodik Cetvelin Özellikleri

periyodik cetvel

Bir periyotta soldan sağa doğru,

– Proton, nötron sayıları ve kütle numarası artar.
– Atom numarası artar.
– Değerlik elektron sayısı artar.
– Elektron alma isteği (ametalik karakter) artar.
– Yörünge sayısı değişmez.
– Atom hacmi ve çapı azalır.

Bir grupta yukarıdan aşağıya,

– Proton, nötron sayıları ve kütle numarası artar.
– Atom numarası artar.
– Değerlik elektron sayısı değişmez (Bu nedenle aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir).
– Elektron verme isteği (metalik karakter) artar.
– Yörünge sayısı artar.
– Atom hacmi ve çapı artar.

1. Periyodik cetvelde düşey sütunlara grup yatay sıralara da periyot denir. 8 tane A (baş grup) 8 tanede B olmak üzere 16 grup vardır.

2. Bir elementin bulunduğu baş grup numarası onun değerlik elektron sayısına eşittir. Örneğin element 7A grubundaysa değerlik elektronu 7, 3A grubundaysa değerlik elektronu 3 dür.

3. Aynı gruptaki elementlerin değerlik elektronları aynı olduğundan kimyasal özellikleri de aynıdır.

4. Periyodik cetveldeki gruplar şöyle adlandırılır.

Grup Adı

1A   Alkali metaller

2A  Toprak alkali metaller

3A  Toprak metalleri

4A  Karbon grubu

5A  Azot  grubu

6A  Oksijen grubu

7A  Halojenler

8A  Soygazlar(asal gazlar)

Bir cevap yazın