Prosedür ile Yaş Hesaplama

procedure TEvlenmeMernisForm.YasHesabi();
var
TARIH,BUGUN:TDateTime;
GUN1,AY1,YIL1,GUN2,AY2,YIL2:word;
GUN,AY:integer;
begin
BUGUN:=Date;

TARIH:=MSBelgeler.fieldbyname(‘KBDOGUMTARIHI’).AsDateTime;
DecodeDate(BUGUN, YIL1, AY1, GUN1);
DecodeDate(TARIH, YIL2, AY2, GUN2);
YIL:=YIL1 – YIL2;
AY :=AY1 – AY2;
if AY < 0 then
begin
AY :=AY+12;
YIL:=YIL-1;
end;
GUN :=GUN1 – GUN2;
if GUN<0 then
begin
GUN:=GUN+30;
AY:=AY-1;
end;
if AY<0 then
begin
AY:=AY+12;
YIL:=YIL-1;
end;
if MSBelgeler.FieldByName(‘ABCINSIYET’).AsString=’True’ THEN  BEGIN    // ERKEK
Eyas.caption  :=IntToStr(YIL)+ ‘ : Doldurmuşsunuz’ ;
ESonuc.Caption:=IntToStr(YIL + (1)) + ‘ : Yaşından ‘ + (IntToStr(Gun))+ ‘ : Gün ‘ +(IntToStr(Ay))+ ‘ : Ay  Almışsınız’;

END;
if MSBelgeler.FieldByName(‘ABCINSIYET’).AsString=’False’ THEN  BEGIN  //  KADIN
Kyas.caption  :=IntToStr(YIL)+ ‘ : Doldurmuşsunuz’ ;
KSonuc.Caption:=IntToStr(YIL + (1)) + ‘ : Yaşından ‘ + (IntToStr(Gun))+ ‘ : Gün ‘ +(IntToStr(Ay))+ ‘ : Ay  Almışsınız’;

end;end;
////     kullanımı

procedure TEvlenmeMernisForm.DBG_KisiDblClick(Sender: TObject);
begin

YasHesabi();

end;

Bir cevap yazın