Sosyal Güvencesi Olmayanların Hastanelere Olan Borçları Siliniyor

Sağlık Bakanlığı, ?sosyal güvencesi olmayan vatandaşların hastanelere olan borçlarının silineceğini? açıkladı. Sosyal güvencesi olmayanların Sağlık Bakanlığı hastanelerine 250 TL den az olan borçları silinecek, 250 TL den fazla ise borcunun yarısının ödenmesi kalan borçların silinmesini sağlayacak.

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 6 Nisan 2011 tarihli ve 6225 sayılı Kanunla 209 sayılı Kanuna eklenen geçici 5. madde uyarınca, Üniversite hastaneleri dahil tüm kamu hastanelerinde vefat edenlerden ödeme gücü bulunmayanların 26 Nisan 2011 tarihine kadar olan borçlarının silinmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Ayrıca, KKTC vatandaşlarının Bakanlığımız hastanelerine 31 Aralık 2010 tarihine kadar olan tedavi borçlarının silinmesi; sosyal güvenceden herhangi bir şekilde yararlanamayan vatandaşlardan 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Bakanlığımız hastanelerine 250 TL altında tedavi borcu bulunanların bu borçlarının (faiz ve mahkeme masrafları dahil) silinmesi ve sosyal güvenceden herhangi bir şekilde yararlanamayan vatandaşlardan 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Bakanlığımız hastanelerine 250 TL üstünde tedavi borcu bulunanların söz konusu bu borcun yüzde 50’sini bir defada veya taksitle (26.04.2012 tarihine kadar) ödemeleri durumunda kalan borçlarının (faiz ve mahkeme masrafları dahil) silinmesi öngörülmüştür.

Bu kapsamda 23 Aralık 2011 tarihi itibariyle; hastanede vefat edenlerden tedavi borcu olup Sosyal Yardım Bilgi Sistemine göre ödeme gücü bulunmadığı anlaşılan 3.018.984 adet dosyanın, toplam 124.373.470 TL borcu silinmiştir.

Ayrıca kamu hastanelerinde vefat edenlerden Sosyal Yardım Bilgi Sistemine göre ödeme gücü bulunmayanların tedavi giderleri, 01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere ücretsiz hale getirilmiştir.

Bir cevap yazın