Sql ile Doğum Tarihi Sorgulama

// belirtilen tarihte doğanların listesini getirir. Gün ve ayı baz alır.

procedure Tanaform.suiButton2Click(Sender: TObject);
var
arama:string;
begin
tarih:=datetostr(date); // tarihi belirtin
arama:=ansimidstr(tarih,1,5)

QPERSONEL.Close;
qpersonel.SQL.Clear;
qpersonel.SQL.Add(‘SELECT ADI,SOYADI,DOGUM_TARIHI FROM AKPER.SY_PERSONEL WHERE DOGUM_TARIHI LIKE”’+arama+’%” AND AYRILDIMI=”F”’);
qpersonel.Open;
end;

administrator2009-07-18 01:13:51

Bir cevap yazın